vineri, 3 martie 2017

Bažina

bažina, úsek půdy v nadbytku prostoupený sladkou nebo slanou vodou. Sladkovodní b. jsou většinou porostlé rákosem, ostřicemi, olšemi nebo rašeli-níkem. Mořské b. jsou travnaté, ostřicové nebo mangrovové. bažinná půda, rozsáhlá skupina hydro-morfních půd vyvíjejících se pod trvalým vlivem vysoké hladiny podzemní vody nebo při trvalém převlhčení povrchovou vodou.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu