duminică, 5 martie 2017

Dynamický registr

dynamický registr, registr, jehož obsah se cyklicky posouvá (je relativní vůči snímacímu místu. např. při záznamu na bubnové paměti), dynamický stereotyp [řec.], systém reakcí organismu, vytvořený na zákl. stereotypního opakování určitých podnětů. Nervová činnost se při d. s. automatizuje (např. d. s. pohybů, řeči, chůze); je jedním ze zákl. procesů učeni a vytváření návyků, dynamický tlak, součet statického tlaku a pohybové energie objemové jed. tekutiny hustoty q při rychlosti v, tedy statický tlak zvětšený o qv2^. Při náhlém zastavení tekutiny stoupne její statický tlak o tutéž hodnotu#*2/! nazývanou tlak vzdutí, dynamika [řec.] 1. mech. obor studující souvislosti mezi pohybem a silami působícími na hmotná tělesa; 2. zvuková těch. poměr největší možné amplitudy přenášeného nebo odevzdávaného signálu k amplitudě rušivých napětí; 3. astr. viz hvězdná dynamika;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu